מירין

מירין סאקה מתוק משמש כממתיק יפני שמותן טעם אומאמי ועומק לכל מנה