Meiri Shurui

המבשלה הוקדמה בשנת 1950.
המבשלה מייצרת מוצרי איכות ברמה גבוהה, כאשר המוטו הוא קודם כל לספק את הלקוח.
המבשלה מתשמשת בחומרי גלם מקומיים מובחרים, ובמים טהורים מקומיים.
המדיניות של החברה היא לבנות ולקחת חלק מרכזי בייצור מקומי מחומרי גלם מקומיים.