Aioi Unibio

פירוש שם המבשלה הוא: זוג נשוי שחי יחד חיים ארוכים ומאושרים, מה שמתכתב עם הפילוסופיה של המבשלה – לייצר מוצרי מזון ואלכוהול חיוניים שתורמים לאיכות החיים.
המבשלה מתגאה בשימוש בביו-טכנולוגיה אוניברסלית. המבשלה עושה שימוש אולטימטיבי בטכנולוגיות התססה המשתלבות בהרמוניה עם הטבע, תוך התחשבות מקסימלית באיכות הסביבה וחסכון באנרגיה.