Uneno

חברת Uneno נוסדה בשנת 1903. החברה משתמשת רק במוצרים נבחרים, בלי להוסיף חומרים לא הכרחיים ומשתמשת בשיטות ייצור מסורתיות, שמצריכות זמן ומארמצים.