Kokonoe Hikaga

קוקונו סאיגה הוקמה לפני למעלה מ-100 שנה במחוז וואקאיאמה, שאומרים שהוא מקום הולדתו של הסושי. היא אחת מהמבשלות המובילות בקישו. משקעי הסאקה מיושנים למעלה משלוש שנים, ולאחר מכן מותססים ומתיישנים למעלה מ-120 יום במיכלי עץ גדולים. שיטת הייצור המסורתית דורשת זמן ומאמץ. מצד שני, ממשיכים להתפתח כדי להשתפר באיכות, כמו על ידי הפקת סאקה ומשקע סאקה, שהוא חומר הגלם, ועל ידי טיפוח האורז שהוא הבסיס לו. לדברי מומחים, חיידקי החומצה האצטית החיים בחביות העץ הגדולות שלנו הם "חיידקי החומצה האצטית שמקורם ב-Kokonoe Shiga no Kura." העושר העמוק והמרקם נימוח הייחודיים למבשלה הם יצירת מופת שתשנה את הדרך בה אתם חושבים על חומץ