Kaizen

לפני למעלה מ-30 שנה, מסאקי אימאי פרסם את הספר פורץ הדרך  ‘Kaizen: The Key ​to Japan’s Competitive Success’.

קאי=שינוי, זן=טוב

“קאיזן” פירושה שיפור. יתרה מכך, המשמעות היא שיפור מתמשך בחיים האישיים, חיי הבית, חיי החברה, בעבודה. 

 

כאשר מיישמים את KAIZEN במקום העבודה, פירושו שיפור מתמשך המשלב את כולם – מנהלים ועובדים כאחד.”

כיום KAIZEN  מוכרת ברחבי העולם כנדבך חיוני באסטרטגיה התחרותית ארוכת הטווח של הארגון. מאז שהציגו מונח זה כגישה שיטתית לשיפור עסקי, חברות המיישמות את KAIZEN הניבו ללא הרף תוצאות מעולות.

 

המושג “קאיזן” מתייחס לכל פעילות המשפרת ללא הרף את כל הפונקציות או התהליכים העסקיים ומערבת כל עובד מהמנכ”ל ועד עובדי פס הייצור.

 

שיטת Kaizen פועלת לפי עשרה עקרונות ספציפיים, המתוארים להלן:

 

  1. שפר הכל ללא הרף.
  2. לבטל מושגים ישנים ומסורתיים.
  3. אל תקבל תירוצים ותגרום לדברים לקרות.
  4. תגיד לא לסטטוס קוו של יישום שיטות חדשות והנחה כיצד הן יפעלו.
  5. אם משהו לא בסדר, תקן אותו.
  6. העצים את כולם לקחת חלק בפתרון בעיות.
  7. קבל מידע ודעות ממספר אנשים.
  8. לפני קבלת החלטות, שאלו שאלות “למה” חמש פעמים כדי להגיע לשורש הבעיה. 
  9. תהיה חסכוני. חסוך כסף באמצעות שיפורים קטנים כדי להוציא את הכסף שנחסך על שיפורים נוספים.
  10. זכרו שלשיפור אין גבולות. לעולם אל תפסיק לנסות להשתפר.