IKIGAI

איקיגאי מורכב משילוב המילים “איקי” שמשמעותה “לחיות”, ו”גאי” שמשמעותה “בעל ערך”. המשמעות המילולית של המושג היא “הסיבה להיות ולחיות”.

 

איקיגאי הוא דרך חיים בתרבות היפנית. 

האיקיגאי גורם לאדם לפעול להגשמה עצמית בכיוון של מימוש אותה מטרה או סיבה לקיום ובכך הוא מעניק לאדם תחושה של משמעות ושל סיפוק עצמי.

 

משמעות לחיים על פי איקיגאי היא שילוב של ארבעה תנאים:

  • מה אתם אוהבים לעשות?
  • במה אתם טובים?
  • על מה ישלמו לכם?
  • מה צריך העולם?

 

לכל אדם יש איקיגאי משלו ואינו חייב להיות בתחום מסוים של החיים. 

זה יכול לבוא לידי ביטוי בעבודה, בתחביבים, בעשייה למען הקהילה, ביצירה, אומנות  או משפחה או ילדים. האיקיגאי הוא סוביקטיבי ולכן אינו נמדד במדדים אובייקטיבים של הצלחה, כגון שכר, תפקיד או מעמד.

הדבר שמשותף לכל האנשים בעלי איקיגאי מוגדר וברור, הוא מימוש תשוקתם ויהי מה. הם לעולם אינם מתייאשים, גם אם נראה שאין סיכוי שיצליחו או כשהם נתקלים ברצף של מכשולים. בתרבות המערבית קוראים לזה נחישות וחוסן נפשי.

מחקרים מראים כי מי שיש לו איקיגאי מאושר יותר, מצליח יותר ובריא יותר בממוצע ממי שאין לו איקיגאי.